تعداد ویدیو

بانه تی وی
لیست همکاران تلویزیون اینترنتی بانه تی وی

همکاران ما

شجاع حسین زاده
شجاع حسین زاده مدیر عامل
اشکان عبداللهی
اشکان عبداللهی مجری
ایوب قادرپناه
ایوب قادرپناه گزارشگر
پارسا محمدی
پارسا محمدی فیلمبردار
شیدا احمدی
شیدا احمدی تدوینگر
ترانه محمدی
ترانه محمدی مجری
مسعود ایازی
مسعود ایازی گزارشگر
برزین محزونی
برزین محزونی فیلمبردار
مرتضی لاوی
مرتضی لاوی تدوینگر
عبدالله آریان
عبدالله آریان مجری
طاهر رسولی
طاهر رسولی گزارشگر
woocommerce-placeholder
نگار شمامی گوینده
نثار رحمانی
نثار رحمانی مجری

تلویزیون اینترنتی بانه تی وی

1400-1402